70 26 00 27
Kørsel til tandlæge
Kørsel til fysioterapi
køres som Taxakørsel
(brugerbetaling)for bestilling

Husk, at afbud vedr. kørsel, skal meddeles på tlf. 70 26 00 27
Husk, at oplyse CPR-nummer ved bestilling af kørsel.

Husk, at oplyse hvilke hjælpemidler du benytter,
så vi kan planlægge kørslen med den rette type bil.